شعر سپید

حميد مهجور

وطن

در خانه ام

آواز میخوانم

     فکر می کنم

               اعتراف میکنم

  اعتراض میکنم

  پنجره هایش را

  باز میگذارم

    ونردبانی بر پشت بام

      برای نفس کشیدن

                     برای دیدن

  در حیاط

    سرو وسپیدار میکارم

      سرو را دوست دارم

                     وسپیدار را

      میخواهم آزادی ام

                   تکرار شود

                              اسفند 1390


+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم خرداد ۱۳۹۱ساعت 17:21  توسط حميد مهجور  |